atlas-roslin.pl

Fraxinus pennsylvanica Marshall

jesion pensylwański, jesion omszony
Fraxinus pubescens Lam.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
górna strona liścia
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
liście
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
kora drzewka o średnicy ok. 10 cm
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
kora
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
XL,3D
owocostan
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
XL,3D
owoce z trwałym kielichem
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
XL
owoce z trwałym kielichem
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
pąki rdzawobrązowe
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Fraxinus (jesion)kl 1939
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
spodnia strona liścia
Drzewo do 20(25) m wysokości. Korona szeroka, ze zwisającymi dolnymi gałązkami.

space

Pączki rdzawobrązowe. Pędy zwykle dość trwale owłosione, rzadziej nagie.

space

Owoce z trwałym kielichem; matowe, jasno lub ciemnobrązowe; nasienna część skrzydlaka obła (na przekroju poprzecznym prawie okrągła), wąsko wrzecionowata, oskrzydlona w górnej połowie.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Gatunek z południowego-wschodu USA, u nas często sadzony od początku XIX w. i dziczejący. Samodzielnie zaczął się rozprzestrzeniać prawdopodobnie od drugiej połowy XX w. Sadzony jest w parkach, na przydrożach i w lasach, co zwiększa zagrożenie ekspansji, bo nasiona w środowisku leśnym łatwo kiełkują. W początku XXI w. ekspansja znacznie przyśpieszyła.
Czasem jako ten gatunek mylnie jest podawany (bardzo rzadko u nas sadzony) jesion amerykański (Fraxinus americana). Ma on młode pędy słabo lub wcale nie owłosione i listki na wyraźnie długich ogonkach; część nasienna owocu jest oskrzydlona tylko w górnej ćwierci; ma kształt zaokrąglony, cygarowaty.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: środkowa i wschodnia Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1805r. (introdukcja), pierwsza połowa XIXw.
Kategoria inwazyjności: III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (szczególnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i zarośla na siedliskach łęgowych oraz siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowane w zieleni miejskiej i zadrzewieniach przydrożnych z uwagi na niskie wymagania, szybki wzrost, wczesne jesienne przebarwienie liści; podejmowano próby użytkowania leśnego ale zaniechano z uwagi na niską jakość drewna.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na licznych stanowiskach w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy leśnej i ograniczenie stosowania w zieleni.

wybrane okazy · selected collections

#12
js.050616-9
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze/
#1
jbs.200508-1
leg. Joanna Boisse, det. Ogród Botaniczny w Łodzi
rev. Ogród Botaniczny w Łodzi
/Woj. łódzkie, Łódź, Ogród Botaniczny/
/cv. Variegata/
#3 #2 3D
11 09 22 - 3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Nowy Dwór/
#12
22 10 24 - 1
leg. Marek Snowarski
/Bydgoszcz, Ogród Botaniczny w Myślęcinku/
#3
22 10 17 - 11
leg. Marek Snowarski
/Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
🌱
Rośnie szybko. Może być sadzony na różnych glebach, także suchych.
wysokość: do 20 m

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#4) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Argenteomarginata’ — liście nieregularnie biało obrzeżone; blaszka liściowa powyginana i wybrzuszona
‘Aucubaefolia’ (Aucubifolia) — liście z dużymi żółtymi plamami, czasem prawie całe żółte
Aucubifolia (‘Aucubaefolia’) — liście z dużymi żółtymi plamami, czasem prawie całe żółte
‘Crispa’ — pokrój zwarty, kulisty; liście ciemnozielone, nieco powyginane
‘Dr Józef Rokosza’ — liście duże, biało upstrzone
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 [71.5]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. [16.11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Sokolov S.Ja., 1960 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5 [119.5]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 [85.18]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji