Rodzina oliwkowatych (Oleaceae) jest reprezentowana w krajowej florze przez jeden gatunek rodzimy — jesion wyniosły (Fraxinus excelsior).

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: drzewiaste - liście naprzeciwległe, pojedyncze, całobrzegie]
  
liście nieparzystopierzastozłożone, zwykle z licznymi listkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Kwiaty zwykle bez korony.
· ta cecha diag ...
Fraxinus (jesion)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  
  
liście niepodzielone, rzadziej trójlistkowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kwiaty z wyraźną, zrosłopłatkową koroną.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  
    
pędy z rdzeniem pustym lub z przegrodami (↓nie)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Kwiaty lejkowate, żółte, 2-4cm średnicy, najczęściej 4-krotne, rozwijające się przed liśćmi, po 1-3 na krótkopędzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
    
gałązki z pełnym rdzeniem (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kw nie żółte, poniżej 1.5cm średnicy, rurkowate, białe do fioletowych, rozwijające się podczas listnienia lub po rozwinięciu się liści, w szczytowych, bogatych wiechach.
· ta cecha diagnost ...
    
      
szczytowy pąk pędu zamierający (↓nie)
Syringa vulgaris (lilak pospolity)
Syringa vulgaris (lilak pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście wyraźnie ogonkowe, ±szeroko jajowate, w nasadzie sercowate do szeroko klinowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczn ...
      
      
końcowy pąk pędu nie zamiera (↑nie)
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
Ligustrum vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście krótkoogonkowe, lancetowate do eliptycznych, w nasadzie klinowate (nigdy nie są sercowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna ...
      
Rodzaj liczy 7 gatunków krzewów, z których tylko Forsythia europaea występuje na na Bałkanach, pozostałe we wschodniej Azji. Kilka z nich może być uprawianych w Polsce. Najczęściej uprawiana jest mieszańcowa forsycja pośrednia (Forsythia ×intermedia).