często pod tą nazwą podaje się S. xchinensis [24]

Syringa persica L.

lilak perski