takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Olea europaea L.

oliwka europejska