fot. bg-Lembotropis_nigricans6_1 (427×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lembotropis nigricans (szczodrzyk czerniejący)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.06.2007, Wesołówka k. Tarłowa
copyright © by Błażej Gierczyk