atlas-roslin.pl

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier [🔉 he·rak·le·um *]

barszcz Mantegazziego, barszcz kaukaski
Heracleum giganteum Fisch. ex Hornem. [🔉 he·rak·le·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)

opis

Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Roślina okazała, wieloletnia, jednokrotnie owocująca potem zamierająca (monokarpiczna). W dobrych warunkach owocuje w drugim roku od skiełkowania, w gorszych po kilku latach.

space

Liście odziomkowe i dolne liście łodygowe bardzo duże, 50-150(300) cm długości. Blaszka liściowa podzielona na trzy segmenty lub podzielona nieparzystopierzasto. Szczytowy segment szerokojajowaty trójdzielny lub -sieczny lub podzielony pierzaście na ostro zaostrzone łatki. Brzeg blaszki nierwównomiernie piłkowany. Boczne segmenty blaszki liściowej na ogonkach, w zarysie szerokojajowate do wydłużonych-jajowatych, nieparzystopierzasto podzielone, łatki trójkątnie lancetowate, na szczycie zwykle wyciągnięte i ostro zakończone.

space

Górne liście łodygowe mniejsze, z otwartą, długą i wąską gatką.

space

Listki kielicha widoczne, trójkątne zaostrzone, zielone. Płatki korony białe, brzeżne w baldaszku wyraźnie większe, 10-12 mm długości, głęboko rozcięte.

Zalążnia gęsto odstająco owłosiona.

Owoce jajowate, wydłużone jajowate do owalnych, 10-12(14) mm długości i 6-8 mm szerokości, grzbietobrzusznie spłaszczone. Powierzchnia naga lub owłosiona, brzegiem z odstającymi zagiętymi szczecinkami.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
Pochodzi z północnego i zachodniego Kaukazu. W wielu krajach to gatunek inwazyjny, tworzy niemal jednogatunkowe większe lub mniejsze grupy.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Kaukaz i tereny przyległe [czas przybycia na teren Polski: 1973r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 18pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)
· 6520 — górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (All.Polygono-Trisetion)

barszcz Sosnowskiego

Bliskim gatunkiem jest barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi). Podawane w literaturze cecha różnicująca H. sosnowskyi — liście słabiej podzielone, o zaokrąglonych odcinkach; brzeżne płatki w baldaszku krótsze niż u barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) — nie pozwalają w praktyce pewnie odróżnić tych dwóch gatunków. Podział blaszki liściowej jest bardzo zmienny w obrębie jednej populacji, u roślin w różnym wieku, mniej lub bardziej ocienionych i w obrębie tego samego piętra liści na jednym egzemplarzu. Inne cechy różnicujące dotyczące owłosienia szypuł w baldachu, kształtu owoców i smug wydzielniczych, systemu korzeniowego są podawane niekonsekwentnie lub niejasno.

space

Często przyjmuje się istnienie tylko wcześniej opisanego barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) (w szerszym ujęciu) — gdzie barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) miałby być synonimem lub odmianą tego pierwszego.

wybrane okazy · selected collections

#7
jmak.07_11a1
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
#8
sm.090726-8
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Graniczna/
#5
js.060715-hm4017
leg. Jacek Soboń
/Jelenia Góra, Goduszyn przy drodze/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Heracleum mantegazzianum (barszcz Mantegazziego)
🌱
Olbrzymia bylina, o bardzo silnym wzroście, związana z terenami podmokłymi. Obecnie znajduje się na liście roślin inwazyjnych których hodowla, rozmnażanie i sprzedaż są zabronione.
wysokość: 1.5 – 3 m
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.392 [71.5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.510 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.379 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.345 [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.377 [11]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.402 [86.11]
 • Schischkin B.K., 1951 — Flora URSS. T.17 p.242 [85.17]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.366 [150.2]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji