Podawany jako "dawniej zdziczały koło Kwidzynia", w polskiej czekliście występuje jako efemerofit. Ostatnio przeprowadzona rewizja [74] w locus typicus tego gatunku (podawanego za endemit Krymu) na obrzeżach i w Nikitińskim Ogrodzie Botanicznym w Jałcie, wykazała, że jest to po prostu barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) wprowadzony tam z nasion zebranych na Kaukazie (w końcu XVIII lub pocz. XIX w.) i następnie opisany jako nowy gatunek w 1819 przez Biebersteina (Bieberstein Marschall L. B. F. Flora Taurico-Caucasica. – Charkoviae: Typis Academicis. – 1819. – T. 3. Supplementum. – 655 p.).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 [86.11]
  • Schischkin B.K., 1951 — Flora URSS. T.17 [85.17]
  • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji