atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. [🔉 mi·ri·o·fil·lum *]

wywłócznik brazylijski
Myriophyllum brasiliense
Myriophyllum Myriophyllum Myriophyllum Myriop…Myriophyllumwywłócznik okółkowy (Myriophyllum verticillatum)wywłócznik różnolistny (Myriophyllum heterophyllum)
🌸🌱

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Myriophyllum aquaticum (wywłócznik brazylijski)
🌱
Roślina wieloletnia, wodna, rodem z tropikalnych obszarów niżowych Ameryki Południowej. Szeroko stosowany w akwarystyce. Znajduje się na unijnej liście roślin inwazyjnych. W warunkach Polski nie jest w stanie przezimować w środowisku przyrodniczym.

wymagania i uprawa