takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

wywłócznik brazylijski
Myriophyllum brasiliense

właściwości i zastosowanie

Roślina wieloletnia, wodna, rodem z tropikalnych obszarów niżowych Ameryki Południowej. Szeroko stosowany w akwarystyce. Znajduje się na unijnej liście roślin inwazyjnych. W warunkach Polski nie jest w stanie przezimować w środowisku przyrodniczym.
Grupa użytkowa:

wymagania i uprawa