takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

Pnącze z Azji Południowo-Wschodniej. W Europie nie notowane ale stanowi problem inwazyjny w innych rejonach świata, stąd znajduje się na unijnej liście roślin inwazyjnych.