takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Celastrus orbiculatus Thunb.

dławisz okrągłolistny
Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
var. punctatus; 13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
cv. Hercules
Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
var. punctatus

występowanie

Ozdobne pnącza.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja (Japonia, Chiny, Korea) [czas przybycia na teren Polski: 1898r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Bujnie rosnące pnącze, szczególnie ozdobne w czasie owocowania; ma niskie wymagania siedliskowe.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na Ziemi Lubuskiej i w Wielopolsce.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Wysokość: do 5 m

Kwitnienie: od sierpnia do października

Grupa użytkowa:

Wymagania (parametry ogrodowe):
światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce
woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna
odczyn — gleba o obojętnym pH
zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła
żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne
strefa mrozoodporności 5a

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100913.25.js - Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
100913-25
leg. Jacek Soboń
/var. punctatus/ #4
znalezisko 20111029.39.js - Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
111029-39
leg. Jacek Soboń
/cv. Hercules/ #2
znalezisko 20111029.41.js - Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
111029-41
leg. Jacek Soboń
/var. punctatus/ #2