fot. dlawisz.okraglolistny_Celastrus.orbiculatusPICT2023 (693×536) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Celastrus orbiculatus

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Jacek Soboń