atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Humulus scandens (Lour.) Merr.

chmiel japoński
Humulus japonicus Siebold et Zucc.
Humulus scandens (chmiel japoński)
16.09.2013, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL
Humulus scandens (chmiel japoński)
Humulus scandens (chmiel japoński)
Humulus scandens (chmiel japoński)
XL
Humulus scandens ‘Variegatus’
cv. Variegatus

cechy charakterystyczne

Jednoroczne pnącze z silnie szorstką łodygą.

space

Przysadki kwiatów słupkowych po przekwitnięciu brązowawe, skórzaste, długo zaostrzone czasem w formie ostki, szczeciniasto owłosione, w nasadzie z pojedynczymi żółtymi gruczołkami lub bez gruczołków.

space

Kwitnienie czerwiec – wrzesień.

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Humulus scandens (chmiel japoński)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony, potencjalnie inwazyjny; prawdopodobnie efemerofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 (potencjalnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 6430 (potencjalnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Humulus scandens (chmiel japoński)
🌱
Jednoroczne pnącze z Dalekiego Wschodu. U nas uprawiane jako kwiat jednoroczny z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Pędy w sprzyjających warunkach szybko osiągają kilka metrów długości.

space

Jak i inne pnącza ozdobne służy do obsadzania krat, altan, pergoli, balustrad, daje cień w miejscach wypoczynku. Można też tworzyć jednoroczne żywopłoty-przesłony rozdzielające części ogrodu. Do uprawy w gruncie lub bardzo dużych pojemnikach (jest dużą rośliną).

wymagania i uprawa

Humulus scandens (chmiel japoński)
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ciepłe
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna • przeciętna ogrodowa
Stanowisko słoneczne, odmiana typowa o całych zielonych liściach może też rosnąć w częściowym ocienieniu. Gleba żyzna, dobrze rośnie też na słabszych; przepuszczalna, ciepła, stale wilgotna; odczyn obojętny. Dla uzyskania szybkiego wzrostu wymaga zasilania nawozami.

space

Pędy wijące się z szorstkimi zadziorkami, wymagają podpory po której mogą się owijać.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100913.58.js - Humulus scandens (chmiel japoński)
100913-58
leg. Jacek Soboń #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Humulus scandens (Lour.) Merr.Humulus japonicus Siebold et Zucc.(pl) chmiel japoński
(nazwa geograficzna) japonicus, -a, -um adj.
japoński