antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai

rdestowiec sachaliński falopia sachalińska, rdest sachaliński
Polygonum sachalinense F. Schmidt
Reynoutria sachalinensis
08.09.2002, Kołobrzeg, nieużytek; copyright © by Marek Snowarski XL
Reynoutria sachalinensis
pęd z liśćmi
Reynoutria sachalinensis
kwiaty XL
Reynoutria sachalinensis

występowanie

Reynoutria sachalinensis
nieużytek porośnięty w znacznej mierze przez R. sachalinensis i wierzby (szarozielone), widoczne słupki ogrodzenia dają pojęcie o wysokości zarośli XL
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1903r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 19pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120101.3.12 - Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński); Park przy
120101-3
leg. Marek Snowarski
/Park przy "Pałacyku", Wrocław-Leśnica/ #6, 2.3D
znalezisko 20020908.1.02; Kołobrzeg, nieużytek
020908-1
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, nieużytek/ #6
znalezisko 20130421.1.js - Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński); Pogórze Izerskie, k.Wlenia
130421-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/ #1

właściwości i zastosowanie

Wysokość: do 3 m

Kwitnienie: od września do października

Grupa użytkowa:

wymagania i uprawa

Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne