antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Asclepias syriaca L.

trojeść amerykańska
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)

19.07.2009, Lipienice k/ Szydłowca; copyright © by Jerzy Kruk

Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca

owoce

Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)

występowanie

Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1872r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 150 cm · kwitnienie: 7-8

znalezisko 20060703.7.js - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Ogród Botaniczny we Wrocławiu

2f · 20060703.7.js
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/

znalezisko 20090719.1.jkr - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Lipienice k/ Szydłowca

3f · 20090719.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Lipienice k/ Szydłowca/

znalezisko 20060617.4.psk - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); wilgotne łąki przy torowisku kolejowym w okolicach Radomia

4f · 20060617.4.psk
leg. Piotr Sikorski
/wilgotne łąki przy torowisku kolejowym w okolicach Radomia/

znalezisko 00010000.A037.bl - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)

4f · 00010000.A037.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20170731.1.wm - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Kraków; Łagiewniki [rekultywowane glinianki]

54f · 20170731.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Kraków; Łagiewniki [rekultywowane glinianki]/

znalezisko 20070527.1.wm - Asclepias syriaca (trojeść amerykańska); Kraków; Łagiewniki - hałdy Solvaju [łęg nadrzeczny]

26f · 20070527.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Kraków; Łagiewniki - hałdy Solvaju [łęg nadrzeczny]/