atlas-roslin.pl

Asclepiadoideae

trojeściowate
Asclepiadaceae
  
↓nieziarna pyłku połączone po 4; łatki koronki ościste; uprawiane liany
Periploca graeca (obwojnik grecki)
  
  
↑nie ziarna pyłku zlepione w pyłkowiny; łatki korony nie ościste; rośliny zielne
  
    
↓niekoronka z kołpakowatymi łatkami; łatki korony w czasie kwitnienia odgięte do tyłu; owoce miękko kolczaste
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Łatki korony w czasie kwitnienia odgięte do tyłu; z zewnątrz kędzierzawo, biało owłosione.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
    
    
↑nie korona głęboko rozcięta, jej łatki w czasie kwitnienia rozpostarte lub wzniesione; owoce nie są ościste
Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)
Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)