takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

Roślina wodna z Ameryki Północnej. Znajduje się na unijnej liście roślin inwazyjnych. W warunkach klimatu Polski jej przeżycie w środowisku przyrodniczym jest mało prawdopodobne.