atlas-roslin.pl

Ceratophyllum [🔉 ce·ra·to·fyl·lum]

rogatek
  
↓nieliście miękkie
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Pozostałość szyjki słupka znacznie krótsza od dojrzałego owocu; owoc w nasadzie bez kolca.
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące, z preferencją dla płytkich i ciepłych, o podłożu gliniasto-ilastym bez mułu organicznego.
  
  
↑nie liście sztywne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Na owocu szyjka słupka przekształcona w równie długi lub do 2.5×dłuższy kolec; u nasady owoca dwa kolce.
  Wody stojące, rzadko w wolno płynących, mezo- i eutroficzne, żyzne, umiarkowanie alkaliczne, z organicznym podłożem, na głębokości 40-200cm.
  
    
↓nieowoce nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie.
    
    
↑nie owoce oskrzydlone
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
rogatek płaskokolcowy · syn. Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko.