takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Ceratophyllum platyacanthum Cham.

rogatek skrzydełkowaty rogatek płaskokolcowy
Ceratophyllum demersum L. ssp. platyacanthum (Cham.) Nyman

cechy charakterystyczne

Od pospolitego rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum) rożni się tylko oskrzydlonymi i spłaszczonymi kolcami.
Roślina wodna; ciemnozielona. Pędy unoszą się w toni wodnej, mogą się zakorzeniać; nieregularnie rozgałęziające się, (40)60-150(330)cm długości.

space

Owoce jajowate, oskrzydlone, szyjka słupka przekształcona w równie długi lub do 2.5×dłuższy kolec; u nasady owocu dwa kolce; kolce w nasadzie rozszerzone, spłaszczone, na nich rozpięte obustronne oskrzydlenie, skrzydełka nierówno ząbkowane.

space

występowanie

Bardzo rzadko. Wody stojące, rzadko w wolno płynących, mezo- i eutroficzne, żyzne, umiarkowanie alkaliczne, z organicznym podłożem, na głębokości 40-200cm.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.