takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sauromatum guttatum Schott

pałczycha kroplista
na stronie — znaleziska