rząd: magnoliowce (Magnoliales)

rodzina: flaszowcowate (Annonaceae)

Asimina triloba · urodlin trójłatkowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

rząd: grzybieniowce (Nymphaeales)

rodzina: rogatkowate (Ceratophyllaceae)

Ceratophyllum demersum · rogatek sztywny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

rodzina: krępienowate (Lardizabalaceae)

rodzina: miesięcznikowate (Menispermaceae)

rząd: makowce (Papaverales)

rząd: kokornakowce (Aristolochiales)

rząd: wawrzynowce (Laurales)

rodzina: laurowate (Lauraceae)

Laurus nobilis · wawrzyn szlachetny

laur
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
w warunkach Polski tylko w uprawie doniczkowej, znosi krótkotrawłe spadki temperatury < 0°C ale długiej zimy nie jest w stanie wytrzymać

rząd: pieprzowce (Piperales)