atlas-roslin.pl

Veratrum nigrum L. [🔉 we·ra·trum ni·grum]

ciemiężyca czarna, ciemierzyca czarna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
pokrój
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
pokrój
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
liście
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
kwiatostan
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
kwiatostan - zbliżenie
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
owocujący fragment kwiatostanu
Veratrum nigrum
pąki kwiatowe
Veratrum nigrum
liście
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
fragment kwiatostanu
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
owoce w zbliżeniu
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Veratrum (ciemiężyca)kl 9070

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.242 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją w promieniu 50 m od granic stanowiska (4.7).
wystepowanie - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:Veratrum (ciemiężyca)kl 9070

wybrane okazy · selected collections

#8
bg.070804-3
leg. Błażej Gierczyk
/las na E od Katów II k. Zamościa/
#8
pb.070817-1
leg. Przemysław Baraniecki
/Łabunie, /
#4
jmak.09_4_30
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
#2
js.050820-53
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice./
#3
js.060701-33
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Veratrum nigrum L. [🔉 we·ra·trum ni·grum](pl) ciemiężyca czarna · ciemierzyca czarna
niger, -gra, -grum (lat., adj.)
czarny
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.393 [71.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.538 [15]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.209 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.158 [17]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.11 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.16 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.794 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji