takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.242); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Veratrum nigrum L.

ciemiężyca czarna ciemierzyca czarna
na stronie — występowanie · znaleziska
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

pokrój; 04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa; copyright © by Błażej Gierczyk

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

liście

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

kwiatostan - zbliżenie

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

kwiatostan

Veratrum nigrum

kwiaty

Veratrum nigrum

kwiatostan

Veratrum nigrum

pąki kwiatowe

Veratrum nigrum

pąki kwiatowe

Veratrum nigrum

liście

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

fragment kwiatostanu

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

owocujący fragment kwiatostanu

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

owoce w zbliżeniu

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

kwiaty w zbliżeniu

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

pokrój

Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.242 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją w promieniu 50 m od granic stanowiska (4.7).
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20070804.3.bg - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna); las na E od Katów II k. Zamościa

8f · 20070804.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/las na E od Katów II k. Zamościa/

znalezisko 20070817.1.pb - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna); Łabunie,

8f · 20070817.1.pb
leg. Przemysław Baraniecki
/Łabunie, /

znalezisko 00010000.09_4_30.jmak - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna); Niemcy

4f · 00010000.09_4_30.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/