atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.242); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Veratrum nigrum L. [🔉 we·ra·trum *]

ciemiężyca czarna, ciemierzyca czarna
Veratrum Veratrum Veratrum VeratrumVeratrumciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)cimiężyca Maacka (Veratrum maackii)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
pokrój; 04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa; copyright © by Błażej Gierczyk
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
pokrój; 17.08.2007, Łabunie, ; copyright © by Przemysław Baraniecki
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
liście
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
kwiatostan
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
kwiatostan - zbliżenie
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
owocujący fragment kwiatostanu
Veratrum nigrum
pąki kwiatowe
Veratrum nigrum
liście
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
fragment kwiatostanu
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
owoce w zbliżeniu
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Veratrum (ciemiężyca)kl 9070

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.242 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją w promieniu 50 m od granic stanowiska (4.7).
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070804.3.bg - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna); las na E od Katów II k. Zamościa
070804-3
leg. Błażej Gierczyk
/las na E od Katów II k. Zamościa/ #8
znalezisko 20070817.1.pb - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna); Łabunie,
070817-1
leg. Przemysław Baraniecki
/Łabunie, / #8
znalezisko 00010000.09_4_30.jmak - Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna); Niemcy
09_4_30
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #4
znalezisko 20050820.53.js; Ogród Dendrologiczny Wojsławice.
050820-53
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice./ #2
znalezisko 20060701.33.js; Ogród Dendrologiczny Wojsławice
060701-33
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice/ #3