fot. bg-Veratrum_nigrum11 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa · copyright © by Błażej Gierczyk