fot. pb-Vertratum_nigrum-4_1 (672×536) — copyright © by Przemysław Baraniecki
owoce w zbliżeniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.08.2007, Łabunie,
copyright © by Przemysław Baraniecki