atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.412)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Zostera marina L. [🔉 * ma·ri·na]

zostera morska
Zostera marina (zostera morska)
12.08.2014, zatoka Pucka (Jastarnia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Zostera (zostera)kl 9404
Bylina morska, z pełzającymi spłaszczonymi pędami 60 – 150 cm długości, zakorzeniającymi się w węzłach.

space

Kwiatostany do 8 cm długości, zamknięte w pochwie liściowej; kwiaty męskie i żeńskie ustawione w dwóch równoległych rzędach, w parze obok siebie, męskie zredukowane do pojedynczego pylnika, żeńskie do słupka z pojedynczego owocolistka; listki okwiatu mogą znajdować się tylko przy najniższej parze kwiatów.

space

występowanie

Zostera marina (zostera morska)
XL
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.412 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina morska, zakorzeniająca się w piaszczystym lub ilastym podłożu, na głębokości do 10 m; wchodzi także w delty rzek. Wysuszone liście jako tzw. “trawa morska” były dawniej szeroko wykorzystywane w meblach tapicerskich jak materiał do wypychania oraz jako wypełniacz przy pakowaniu delikatnych produktów (w funkcji jaką obecnie spełnia np. folia bąbelkowa.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.