takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.412)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Zostera marina L.

zostera morska
Zostera marina (zostera morska)

12.08.2014, zatoka Pucka (Jastarnia); copyright © by Jerzy Kruk XL

Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)

cechy charakterystyczne

Bylina morska, z pełzającymi spłaszczonymi pędami 60-150cm długości, zakorzeniającymi się w węzłach.

space

Kwiatostany do 8cm długości, zamknięte w pochwie liściowej; kwiaty męskie i żeńskie ustawione w dwóch równoległych rzędach, w parze obok siebie, męskie zredukowane do pojedynczego pylnika, żeńskie do słupka z pojedynczego owocolistka; listki okwiatu mogą znajdować się tylko przy najniższej parze kwiatów.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.412 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina morska, zakorzeniająca się w piaszczystym lub ilastym podłożu, na głębokości do 10m; wchodzi także w delty rzek. Wysuszone liście jako tzw. “trawa morska” były dawniej szeroko wykorzystywane w meblach tapicerskich jak materiał do wypychania oraz jako wypełniacz przy pakowaniu delikatnych produktów (w funkcji jaką obecnie spełnia np. folia bąbelkowa.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.