takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.412)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Zostera marina L.

zostera morska
Zostera marina (zostera morska)
12.08.2014, zatoka Pucka (Jastarnia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)

cechy charakterystyczne

Bylina morska, z pełzającymi spłaszczonymi pędami 60-150cm długości, zakorzeniającymi się w węzłach.

space

Kwiatostany do 8cm długości, zamknięte w pochwie liściowej; kwiaty męskie i żeńskie ustawione w dwóch równoległych rzędach, w parze obok siebie, męskie zredukowane do pojedynczego pylnika, żeńskie do słupka z pojedynczego owocolistka; listki okwiatu mogą znajdować się tylko przy najniższej parze kwiatów.

space

występowanie

Zostera marina (zostera morska)
XL
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.412 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina morska, zakorzeniająca się w piaszczystym lub ilastym podłożu, na głębokości do 10m; wchodzi także w delty rzek. Wysuszone liście jako tzw. “trawa morska” były dawniej szeroko wykorzystywane w meblach tapicerskich jak materiał do wypychania oraz jako wypełniacz przy pakowaniu delikatnych produktów (w funkcji jaką obecnie spełnia np. folia bąbelkowa.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

literatura · references
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.266+t12 [85.1]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.582 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.174 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.91 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.593 [11]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.535+80k+524k [15]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.12 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.780 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 15.12.2015 · powstała/was created 25.05.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Zostera_marina.htm"> Zostera marina (zostera morska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>