Muscari comosum
09.07.2005, Turcja, Pergamon; copyright © by Maciej Romański
Muscari comosum
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum
Muscari comosum

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.249 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Suche murawy, zbocza i pola na południu kraju, także uprawiana cebulowa bylina ozdobna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Cebule można sadzić wcześnie, we wrześniu. Poza tym wymagania i uprawa tak jak opisano na stronie rodzaju — szafirek (Muscari).
Wymagania (parametry ogrodowe): strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

właściwości i zastosowanie

kolor kwiatów
Kw
Niezbyt często uprawiana w ogrodach rodzima bylina cebulowa. Kwiaty intensywnie fioletowoniebieskie; kwitnie w maju i czerwcu. Kwiatostan długi, groniasty, luźny, na szczycie z jaśniejszymi płonnymi kwiatami. Cała roślina mierzy 15-20 cm wysokości. Ciekawsza niż typ, jest odmiana ‘Plumosum’ o pierzastym jasnofioletowoniebieskim kwiatostanie złożonym tyko z kwiatów płonnych o silnie wydłużonych listkach okwiatu.
Wysokość: 10-40 cm

Kwitnienie: od maja do czerwca

Grupa użytkowa: byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe

Odmiana uprawna szafirka miękkolistnego (Muscari comosum), bardziej ozdobna z racji obfitego kwiatostanu, złożonego z powiększonych kwiatów płonnych, jaśniej lawendowofioletowo zabarwionych.