atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.249); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Muscari comosum (L.) Mill.

szafirek miękkolistny
Muscari comosum
09.07.2005, Turcja, Pergamon; copyright © by Maciej Romański
Muscari comosum
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum
Muscari comosum
cechy diagnostyczne w kluczu:Muscari (szafirek)kl 8036

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.249 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Suche murawy, zbocza i pola na południu kraju, także uprawiana cebulowa bylina ozdobna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
🌱
Niezbyt często uprawiana w ogrodach rodzima bylina cebulowa. Kwiaty intensywnie fioletowoniebieskie; kwitnie w maju i czerwcu. Kwiatostan długi, groniasty, luźny, na szczycie z jaśniejszymi płonnymi kwiatami. Cała roślina mierzy 15 – 20 cm wysokości. Ciekawsza niż typ, jest odmiana ‘Plumosum’ o pierzastym jasnofioletowoniebieskim kwiatostanie złożonym tyko z kwiatów płonnych o silnie wydłużonych listkach okwiatu.
💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny
byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 10 – 40 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przepuszczalna • mineralna • odczyn zbliżony do obojętnego
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Cebule można sadzić wcześnie, we wrześniu. Poza tym wymagania i uprawa tak jak opisano na stronie rodzaju — szafirek (Muscari).

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [także samosiew]
przez podział [w okresie spoczynku letniego, sierpień – wrzesień]

≈ odmiany i dostępność (#1/0)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #1)