takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muscari comosum (L.) Mill. ‘Plumosum’

szafirek miękkolistny odm. rozpierzchła