fot. ANDMuscari_comosum.21.06.2008.3 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.06.2008, obrzeże pola uprawnego w okolicy Zamościa · copyright © by Anna Nowak-Dańda