takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.279); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Pinguicula vulgaris L. ssp. bicolor (Woł.) Á. Löve et D. Löve

tłustosz pospolity dwubarwny
Pinguicula bicolor Woł.
na stronie — występowanie · znaleziska
Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny)

24.05.2009, Antoniów k/Dąbrowy Górniczej; copyright © by Jerzy Kruk

Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny)
Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny)
Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny)
Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.279 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20090524.2.jkr - Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny); Antoniów k/Dąbrowy Górniczej

10f · 20090524.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Antoniów k/Dąbrowy Górniczej/

znalezisko 20080500.30.lk - Pinguicula vulgaris ssp. bicolor (tłustosz pospolity dwubarwny); Dąbrowa Górnicza

9f · 20080500.30.lk
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/