gatunek raczej w Polsce nie występuje [24]
· ochrona ścisła (1.273); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Utricularia bremii HEER

pływacz Brema
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.273 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Gatunek bardzo rzadki w Europie Środkowej; znaleziony w 2011r. koło Dąbrowy Górniczej [345]; często nieodróżniany od pływacza drobnego (Utricularia minor).

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1.