takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.294)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Orobanche elatior Sutton

zaraza wielka
Orobanche major auct. plur. non L.
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche elatior (zaraza wielka)

07.07.2010, Baldram, Dolna Wisł; copyright © by Renata Piwowarczyk XL

Orobanche elatior (zaraza wielka)

kwiatostan; 07.2004, Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju; copyright © by Michał Smoczyk

Orobanche elatior (zaraza wielka)

pokrój

Orobanche elatior (zaraza wielka)

owocujący suchy pęd

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.294 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
zobacz także Orobanche kochii
wystepowanie
o mapie występowania
W Polsce żywicielem jest chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa).

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20070929.1.sm - Orobanche elatior (zaraza wielka); Pogórze Orlickie, Zielone

1f · 20070929.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone/

znalezisko 20040700.1.sm - Orobanche elatior (zaraza wielka); Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju

2f · 20040700.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju/

znalezisko 20100707.1.rpw - Orobanche elatior (zaraza wielka); Baldram, Dolna Wisł

2f · 20100707.1.rpw
leg. Renata Piwowarczyk
/Baldram, Dolna Wisł/

znalezisko 20060627.1.rpw - Orobanche elatior (zaraza wielka); rez. Polana Polichno

1f · 20060627.1.rpw
leg. Renata Piwowarczyk
/rez. Polana Polichno/