takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona częściowa (2.286)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.

zaraza błękitnawa
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
20.06.2010, Podlasie; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.286 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100620.1.rpw - Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa); Podlasie
20100620.1.rpw
leg. Renata Piwowarczyk
/Podlasie/ #9
znalezisko 20070625.2.rpw - Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa); Pińczów
20070625.2.rpw
leg. Renata Piwowarczyk
/Pińczów/ #2
znalezisko 20080610.1.rpw - Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa); Pińczów
20080610.1.rpw
leg. Renata Piwowarczyk
/Pińczów/ #2