takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.293)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche caryophyllacea Sm.

zaraza przytuliowa zaraza pospolita
Orobanche vulgaris Poir.
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
18.06.2008, Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
18.06.2008, Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
18.06.2008, Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.293 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050528.1.bg - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa); murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpa Dobużańska” koło wsi Dobużek
bg.050528-1
leg. Błażej Gierczyk
/murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpa Dobużańska” koło wsi Dobużek/ #4
znalezisko 20060618.1.bg - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa); kamienny Grzbiet w masywie Ślęży, murawa kserotermiczna koło kamieniołomu
bg.060618-1
leg. Błażej Gierczyk
/kamienny Grzbiet w masywie Ślęży, murawa kserotermiczna koło kamieniołomu/ #7
znalezisko 20050626.5.bg - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa); Kamienny Grzbiet
bg.050626-5
leg. Błażej Gierczyk
/Kamienny Grzbiet/ #4
znalezisko 20080618.10.and - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa); Kąty II k. Zamościa
and.080618-10
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kąty II k. Zamościa/ #7
znalezisko 20090619.2.js - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa); Słowacki Raj
js.090619-2
leg. Jacek Soboń
/Słowacki Raj/ #5
znalezisko 20090618.4.js - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa); Słowacki Raj
js.090618-4
leg. Jacek Soboń
/Słowacki Raj/ #12