takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.295)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz

zaraza żółta
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche flava

06.07.1992, Koszarawa; copyright © by Antoni Mielnikow

Orobanche flava (zaraza żółta)

24.07.2005, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Orobanche flava (zaraza żółta)

16.07.2008, Bieszczady, dolina Górnej Solinki; copyright © by Błażej Gierczyk

Orobanche flava
Orobanche flava (zaraza żółta)

okaz pozbawiony barwnika

Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)

grupa; kwitnące osobniki zarazy wśród roślin Petasites kablikianus

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.295 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche flava (zaraza żółta)

zbiorowisko; rozpoczynające kwitnienie osobniki zarazy wśród roślin swojego żywiciela, którym jest lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus)

Orobanche flava (zaraza żółta)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

znalezisko 20080716.1.bg - Orobanche flava (zaraza żółta);  Bieszczady, dolina Górnej Solinki

10f · 20080716.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/ Bieszczady, dolina Górnej Solinki/

znalezisko 20070708.1.wm - Orobanche flava (zaraza żółta); Lubomierz - Rzeki; Dolina Kamienickiego Potoku [Czubaty Groń - Gorczański PN]

19f · 20070708.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Lubomierz - Rzeki; Dolina Kamienickiego Potoku [Czubaty Groń - Gorczański PN]/