takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.295)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz

zaraza żółta
na stronie — występowanie
Orobanche flava

06.07.1992, Koszarawa; copyright © by Antoni Mielnikow

Orobanche flava (zaraza żółta)

24.07.2005, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Orobanche flava (zaraza żółta)

16.07.2008, Bieszczady, dolina Górnej Solinki; copyright © by Błażej Gierczyk

Orobanche flava
Orobanche flava (zaraza żółta)

okaz pozbawiony barwnika

Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.295 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobranche flava
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.