takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.365)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Melampyrum cristatum L.

pszeniec grzebieniasty
na stronie — występowanie
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
23.06.2009, Warszawa; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.365 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Melampyrum (pszeniec)]
  
łodyga zwykle z 5-7 międzywęźlami, przeważnie dłuższymi od przynależnego liścia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Gałązki boczne zwykle płonne lub tylko 1-2 pary gałązek z kwiatami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  ssp. solstitiale (Ronn.) Ronn. ≡ var. solstatile (Ronn.) Maly
  
  
łodyga zwykle z ponad 7 międzywęźlami, przeważnie krótszymi od przynależnego liścia (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Gałązek bocznych z kwiatami zwykle więcej niż dwie pary.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  var. cristatum ≡ M. ronnigeri Poeverl. &equvi; ssp. ronnigeri (Poeverl.) Ronn. ≡ var. r. (Poeverl.) P.B.

Skrajne, mniej rosłe, formy ujmowane są często jako ssp. ronnigeri.