efemerofit [24][234]

Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. ex Willd.

pszeniec brodaty
Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
08.07.1955, Dulowa pow. Chrzanów; copyright © by Jerzy Kruk XL
Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
XL
Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
XL
Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
XL
Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
XL
Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
XL

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia (Bałkany) [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19550708.KRAM460721.jkr - Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty); Dulowa pow. Chrzanów
550708-KRAM460721
/Dulowa pow. Chrzanów/ #3
znalezisko 00010000.KRAMX97X70.jkr - Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty)
KRAMX97X70 #2
znalezisko 19550802.KRAMX97X70.jkr - Melampyrum barbatum (pszeniec brodaty); Dulowa k. Krzeszowic
550802-KRAMX97X70
leg. A. Jasiewicz
/Dulowa k. Krzeszowic/ #1