atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.396); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench

chamedafne północna
Cassandra calyculata (L.) D.Don
Chamaedaphne calyculata
kwiatostan; 15.05.2004, Rogów, Alpinarium; copyright © by Barbara Łotocka
Chamaedaphne calyculata
Chamaedaphne calyculata
cechy diagnostyczne w kluczu:Ericaceae (wrzosowate)kl 5106

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.396 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.