takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.164)
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Hypericum pulchrum L.

dziurawiec nadobny
na stronie — występowanie · znaleziska
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)

08.06.1977 copyright © by Jerzy Kruk XL

Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.164 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście