takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.164)
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Hypericum pulchrum L.

dziurawiec nadobny
na stronie — występowanie · znaleziska
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
08.06.1977 copyright © by Jerzy Kruk XL
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
XL
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
XL
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)
Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.164 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.380 [71.2]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.28 [16.7]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.244 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.305 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.135 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1291 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.138 [11]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.264 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.255 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.02.2017 · powstała/was created 25.05.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Hypericum_pulchrum.htm"> Hypericum pulchrum (dziurawiec nadobny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>