takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.275)
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Pyrola media Sw.

gruszyczka średnia
Pirola media nom. inv.
Pyrola media (gruszyczka średnia)
06.1999, Bartków, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Pyrola media (gruszyczka średnia)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.275 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, głównie na zachodzie i północy Polski. Bory i dąbrowy.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem