atlas-roslin.pl

Saxifraga hirculus L.

skalnica torfowiskowa
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
19.07.2016, okolice Dąbrowy Białostockiej; copyright © by Maria Zacharczuk
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus
Saxifraga hirculus
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem
cechy diagnostyczne w kluczu:Saxifraga (skalnica)kl 4450

występowanie

Saxifraga hirculus
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.301 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Torfowiska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160719.1.mzch - Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa); okolice Dąbrowy Białostockiej
160719-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Dąbrowy Białostockiej/ #8
znalezisko 00010000.54.mr; Suwalszczyzna
54
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 00010000.435.mr; Suwalszczyzna
435
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3