Saxifraga hirculus L.

skalnica torfowiskowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
19.07.2016, okolice Dąbrowy Białostockiej; copyright © by Maria Zacharczuk
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus
Saxifraga hirculus
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem

występowanie

Saxifraga hirculus
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.301 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Torfowiska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20160719.1.mzch - Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa); okolice Dąbrowy Białostockiej
8f · 20160719.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Dąbrowy Białostockiej/
znalezisko 00010000.54.mr; Suwalszczyzna
3f · 00010000.54.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.435.mr; Suwalszczyzna
3f · 00010000.435.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.404 [71.3]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.54 [16.7]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.431 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.210 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.209 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.289 [86.10]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1312 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.283 [11]
· Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.160 [85.9]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.443 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.267 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.02.2017 · powstała/was created 27.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Saxifraga_hirculus.htm"> Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>