fot. mzch-1702-IMG_5052_1 — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem
19.07.2016, okolice Dąbrowy Białostockiej · copyright © by Maria Zacharczuk