takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.278); b/wył. gosp. (§8.1)

Pinguicula alpina L.

tłustosz alpejski
na stronie — występowanie · znaleziska
Piguicula alpina
pokrój
Pinguicula alpina
kwiat widok gardzieli
Pinguicula alpina
kwiat, widok z boku
Piguicula alpina
kwiat

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.278 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010522.4.am - Pinguicula alpina (tłustosz alpejski); Dolina  Białego (Tatry)
am.010522-4
leg. Antoni Mielnikow
/Dolina Białego (Tatry)/ #2