takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.274)

Pyrola rotundifolia L.

gruszyczka okrągłolistna
Pirola rotundifolia nom. inv.
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
10.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)

cechy charakterystyczne

Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
działki wydłużone; owoce
Łodyga tępokanciasta, zwykle zielona, (10)15-30(40) cm wysokości.

space

Korona biała lub różowawa, krótsza od szyjki słupka.

space

Kwiatostan to wszechstronne grono o 8-15(30) kwiatach.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.274 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje w całej Polsce ale niezbyt często, częściej na wschodzie.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Pyrola carpatica · gruszyczka karpacka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
karpacki takson wyodrębniony w 1971 z gruszyczki okrągłolistnej (Pyrola rotundifolia) w publikacji: Holub J., Křísa B. 1971. Pyrola carpatica Holub et Křísa, a new species among European wintergreens; with remarks on the name "Pyrola intermedia". Folia Geobot. Phytotax. 6(1): 81-92.
znalezisko 20050710.8.mr - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna); Suwalszczyzna
5f · 20050710.8.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20070703.1.js - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna); Góry Kaczawskie
8f · 20070703.1.js
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie/
literatura · references
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.189 [9]
· Mowszowicz, J., 1987 — Flora letnia. p.60 [57]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.347 [15]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.513 [71.2]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.83 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.317 [40]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.53 [86.5]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.213 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.10 [85.18]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.4 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.478 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.10.2014 · powstała/was created 13.12.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Pyrola_rotundifolia.htm"> Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>