takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.283)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Orobanche bartlingii Griseb.

zaraza Bartlinga
Orobanche alsatica ssp. libanotidis (Ruprecht) Tzvelev
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
18.06.2007, Jura, Dolina Kobylańska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
22.06.2006, OPN, skaliste zbocza przy skrzyżowaniu dróg Skała-Sułoszowa-Ojców, na podłożu wapiennym; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
kwiatostan; widziany z boku groniasty kwiatostan na szczycie łodygi
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
kwiat; kwiat widziany z boku
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
kwiatostan; widziany z boku groniasty kwiatostan na szczycie łodygi

cechy charakterystyczne

- wyraźny gatunek bliski taksonowi zbiorowemu O. alsatica agg. różniący się jednak od niego kilkoma cechami%
- rośliny zasadniczo mniejsze (16)22-35(48) od O. alsatica (21)30-41(54)
- kwiat mniejszy niż w przypadku O. alsatica, różnica widoczna szczególnie w przypadku korony mierzącej (12)14-17(18) mm przy wymiarach dla drugiego ratunku wynoszących (14)17-21(25)
- górna łatka korony nieznacznie ogruczolona (dla O. alsatica ogruczolenie wyraźne)
- pręciki osadzone 2-3 mm powyżej nasady koronu (u O. alsatica 3-6 mm)
- słupek nagi lub prawie nagi (u O. alsatica gruczołowato owłosiony)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.283 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche bartlingii
fragment stanowiska
wystepowanie
o mapie występowania
Orobanche bartlingii
rośliny wraz z żywicielem
Nowe stanowisko znalezione w 2005 roku przez Piotra Dańda i Annę Nowak-Dańda. Notatka o tym ukazała się we Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 409-411.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070618.1.and - Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga); Jura, Dolina Kobylańska
and.070618-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Jura, Dolina Kobylańska/ #8
znalezisko 20060622.4.bg - Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga); OPN, skaliste zbocza przy skrzyżowaniu dróg Skała-Sułoszowa-Ojców, na podłożu wapiennym
bg.060622-4
leg. Błażej Gierczyk
/OPN, skaliste zbocza przy skrzyżowaniu dróg Skała-Sułoszowa-Ojców, na podłożu wapiennym/ #10
znalezisko 20090704.2.wm - Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga); Zabierzów; Kobylany [Dolina Kobylańska; Turnia z Krzyżem]
wm.090704-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Zabierzów; Kobylany [Dolina Kobylańska; Turnia z Krzyżem]/ #27