atlas-roslin.pl
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona częściowa (2.292)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche arenaria Borkh.

zaraza piaskowa
Orobanche Orobanche Orobanche OrobancheOrobanchezaraza alzacka (Orobanche alsatica)zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii)
Orobanche arenaria (zaraza piaskowa)
25.06.2007, Ponidzie; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche arenaria (zaraza piaskowa)
Orobanche arenaria (zaraza piaskowa)
Orobanche arenaria (zaraza piaskowa)
Orobanche arenaria (zaraza piaskowa)
Orobanche arenaria (zaraza piaskowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Orobanche (zaraza)kl 5549

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.292 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060705.1.rpw - Orobanche arenaria (zaraza piaskowa); Ponidzie
060705-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Ponidzie/ #2
znalezisko 20060705.2.rpw - Orobanche arenaria (zaraza piaskowa); Ponidzie
060705-2
leg. Renata Piwowarczyk
/Ponidzie/ #2
znalezisko 20070625.1.rpw - Orobanche arenaria (zaraza piaskowa); Ponidzie
070625-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Ponidzie/ #2