atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.290)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche alba Stephan ex Willd.

zaraza macierzankowa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
07.07.2007, Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
13.07.2008, Bieszczady, stoki Tarnicy; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
13.07.2008, Bieszczady, stoki Tarnicy; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
zbliżenie kwiatostanu
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
zbliżenie kwiatu, warga górna korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
zbliżenie kwiatu, przysadka nieco dłuższa od korony, widoczne jednołatkowe działki kielicha, osiągające 1/3-1/2 długości korony, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
kwiat po usunięciu przysadki, widoczne jednołatkowe działki kielicha, osiągające 1/3-1/2 długości korony, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
przekrój kwiatu, pręciki osadzone nisko, u podstawy korony, nitki pręcików owłosione w części nasadowej i górnej, nagie w części środkowej
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
przekrój kwiatu, szyjka słupka wyraźnie owłosiona, zwłaszcz w górnej części (owłosienie purpurowe), znamię ciemnoczerwone
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Orobanche (zaraza)kl 5557

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.290 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
pokrój
Orobanche alba
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050810.5.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Berehy Górne na zboczu przy drodze, Bieszczady
050810-5
leg. Błażej Gierczyk
/Berehy Górne na zboczu przy drodze, Bieszczady/
/pasożytująca na Thymus p.../ #4
znalezisko 20070624.1.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Bałtów
070624-1
leg. Błażej Gierczyk
/Bałtów/
/Okazy ze stanowiska nietypowo .../ #15
znalezisko 20070624.3.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Lasocin
070624-3
leg. Błażej Gierczyk
/Lasocin/
/Okazy wyjątkowo bujne. Żywicie.../ #15
znalezisko 20070707.4.and - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Kąty II k. Zamościa
070707-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kąty II k. Zamościa/ #2
znalezisko 20080713.1.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa);  Bieszczady, stoki Tarnicy
080713-1
leg. Błażej Gierczyk
/ Bieszczady, stoki Tarnicy/ #7