takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.290)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Orobanche alba Stephan ex Willd.

zaraza macierzankowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

07.07.2007, Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

13.07.2008, Bieszczady, stoki Tarnicy; copyright © by Błażej Gierczyk

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

13.07.2008, Bieszczady, stoki Tarnicy; copyright © by Błażej Gierczyk

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

zbliżenie kwiatostanu

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

zbliżenie kwiatu, warga górna korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

zbliżenie kwiatu, przysadka nieco dłuższa od korony, widoczne jednołatkowe działki kielicha, osiągające 1/3-1/2 długości korony, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

kwiat po usunięciu przysadki, widoczne jednołatkowe działki kielicha, osiągające 1/3-1/2 długości korony, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku zakrzywiona, w środkowym prosta, na końcu ponownie zakrzywiona, silnie ogruczolona (gruczołki czerwonopurpurowe), łatka środkowa wargi dolnej wyraźnie dłuższa

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

przekrój kwiatu, pręciki osadzone nisko, u podstawy korony, nitki pręcików owłosione w części nasadowej i górnej, nagie w części środkowej

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

przekrój kwiatu, szyjka słupka wyraźnie owłosiona, zwłaszcz w górnej części (owłosienie purpurowe), znamię ciemnoczerwone

Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.290 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)

pokrój

Orobanche alba
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20050810.5.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Berehy Górne na zboczu przy drodze, Bieszczady

4f · 20050810.5.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Berehy Górne na zboczu przy drodze, Bieszczady/
/pasożytująca na macierzance zwyczajnej (Thymus pulegioides)/

znalezisko 20070624.1.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Bałtów

15f · 20070624.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Bałtów/
/Okazy ze stanowiska nietypowo wybarwione (brak wyraźnych przebarwień i żyłkowania korony), wyjątkowo bujne. Żywiciel - szałwia łąkowa (Salvia pratensis). Stanowisko wskazane przez dr Renatę Piwowarczyk, której autor zdjęć dziękuje za wspólne zarazobranie./

znalezisko 20070624.3.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Lasocin

15f · 20070624.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Lasocin/
/Okazy wyjątkowo bujne. Żywiciel - szałwia łąkowa (Salvia pratensis). Stanowisko wskazane przez dr Renatę Piwowarczyk, której autor zdjęć dziękuje za wspólne zarazobranie./

znalezisko 20070707.4.and - Orobanche alba (zaraza macierzankowa); Kąty II k. Zamościa

2f · 20070707.4.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kąty II k. Zamościa/

znalezisko 20080713.1.bg - Orobanche alba (zaraza macierzankowa);  Bieszczady, stoki Tarnicy

7f · 20080713.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/ Bieszczady, stoki Tarnicy/