atlas-roslin.pl

Myosotis praecox Hüllph. [🔉 mi·o·so·tis *]

niezapominajka wczesna
Myosotis scorpioides L. ssp. praecox (Hülph.) Dickoré [🔉 *o·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Myosotis (niezapominajka)kl 784
Myosotis praecox (niezapominajka wczesna)
korona duża, 10-12 mm średnicy;
kielich w czasie owocowania ok. 6 mm długi; rozłupki 2-2.5 mm długości;
łodyga naga lub przylegająco owłosiona

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.347 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Myosotis praecox (niezapominajka wczesna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Myosotis praecox (niezapominajka wczesna)
Bardzo rzadka; Uznam, Wolin. Mokre łąki, brzegi wód.
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#6 #1 3D
jkr.760000-KRA259582,7
/Wolin, Karsibór/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
  • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji