takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.291)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche purpurea Jacq.

zaraza niebieska
Orobanche purpurea
Donautal, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)
Orobanche purpurea (zaraza niebieska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.291 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.08_8b.jmak - Orobanche purpurea (zaraza niebieska); Donautal, Niemcy
08_8b
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #5
znalezisko 20080706.1.bg - Orobanche purpurea (zaraza niebieska); okolice Chrzanowa
080706-1
leg. Błażej Gierczyk
/okolice Chrzanowa/ #19
znalezisko 20090618.1.rpw - Orobanche purpurea (zaraza niebieska); Chrzanów
090618-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Chrzanów/ #3
znalezisko 00010000.10_6_35.jmak - Orobanche purpurea (zaraza niebieska); Niemcy, Donautal
10_6_35
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/ #8