Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
ze względu na zarastanie stanowiska przez podrost czeremchy, olszy i jarzębiny oraz ocienienie przez sosny kondycja krzewów azalii jest marna (w 2005 roku pojawiły się tylko 3 kwiaty); 27.05.2005 copyright © by Błażej Gierczyk
Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
Rhododendron luteum
pąk kwiatowy
Rhododendron luteum
Rhododendron luteum
pąk kwiatowy
Rhododendron luteum (azalia pontyjska)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.398 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
wydma na której rośnie azalia i tablica zakazująca jej niszczenia oraz zakazująca usuwania m.in. wszelkich innych krzewów (!!!) XL
Aquilegia vulgaris
kwiaty
wystepowanie
o mapie występowania
Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
Występuje na Kaukazie i w południowo-wschodniej części Europy. Jedyne w Polsce, uważane za naturalne, stanowisko znajduje się w rezerwacie Kołacznia koło Leżajska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150815.1.mlc - Rhododendron luteum (azalia pontyjska); rezerwat Kołacznia
150815-1
leg. Marcin Łuczak
/rezerwat Kołacznia/ #13
znalezisko 20050527.4b.bg - Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
050527-4b
leg. Błażej Gierczyk #4
znalezisko 20050514.1.js; Wleń - ogród
050514-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń - ogród/ #1

wymagania i uprawa

Gatunek w pełni zimoodporny. Od mieszańców tego gatunku wyprowadzono liczne odmiany ozdobne określane jako azalie z Genth — azalie z Genth (Rhododendron ‘grupa-Azalea Lutea Pontica’).
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Rhododendron ‘grupa-Azalea Lutea Pontica’ · azalie z Genth »8

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Liczna grupa odmian mieszańcowych tworzonych z udziałem azalii pontyjskiej (Rhododendron luteum) (syn. Azalea pontica), pierwotnie w mieście Genth (Belgia) stąd popularna nazwa tej grupy azalie z Genth albo gentyjskie.