takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.153)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Eryngium maritimum L.

mikołajek nadmorski
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
10.07.2013, ok. Międzyzdrojów; copyright © by Konrad Świtalski XL
Eryngium maritimum
zbliżenie kwiatostanu z pąkami
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
XL
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.153 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na wydmach nadmorskich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_10_31.jmak - Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski); Niemcy
10_10_31
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2
znalezisko 00010000.9.kswit - Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski); ok. Międzyzdrojów
9
leg. Konrad Świtalski
/ok. Międzyzdrojów/ #2
znalezisko 20150823.1.mlc - Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski); Półwysep Helski, okolice Helu
150823-1
leg. Marcin Łuczak
/Półwysep Helski, okolice Helu/ #6