takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.153)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Eryngium maritimum L.

mikołajek nadmorski
na stronie — występowanie · znaleziska
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
10.07.2013, ok. Międzyzdrojów; copyright © by Konrad Świtalski XL
Eryngium maritimum
pokrój
Eryngium maritimum
zbliżenie kwiatostanu z pąkami
Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)

występowanie

Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski)
XL
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.153 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na wydmach nadmorskich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_10_31.jmak - Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski); Niemcy
jmak.10_10_31
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2
znalezisko 20020000.3.pg; Rewa
pg.020000-3
leg. Paweł Garski
/Rewa/ #2
znalezisko 00010000.9.kswit - Eryngium maritimum (mikołajek nadmorski); ok. Międzyzdrojów
kswit.9
leg. Konrad Świtalski
/ok. Międzyzdrojów/ #2