takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.300)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Saxifraga moschata Wulfen ssp. basaltica Braun-Blanq.

skalnica darniowa bazaltowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa)

05.06.2010, Mały Śnieżny Kocioł (Karkonosze); copyright © by Jerzy Kruk

Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa)
Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa)
Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa)
Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.300 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa)

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

znalezisko 20100605.2.jkr - Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa); Mały Śnieżny Kocioł (Karkonosze)

3f · 20100605.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Mały Śnieżny Kocioł (Karkonosze)/

znalezisko 20070608.1.mml - Saxifraga moschata ssp. basaltica (skalnica darniowa bazaltowa); Mały Śnieżny Kocioł, Karkonosze

3f · 20070608.1.mml
leg. Marek Malicki
/Mały Śnieżny Kocioł, Karkonosze/